•  
  გერმანელი პროფესორის საჯარო ლექცია თემაზე „კიბერდანაშაულები“
   
 •  
  სტიპენდია დოქტორანტებისთვის (გერმანია)
   
 •  
  ვორკშოფი : ევროპული სისხლის სამართლის საფუძვლები